Polityka prywatności

Definicje

 1. Sprzedawca - firma "HeyPrint Martyna Wiśniewska" z siedzibą w Strzelce Opolskie przy ulicy Marka Prawego 7/44, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej 7561989288.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystający ze Sklepu bez dokonywania zakupów.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi w domenie "treevi.pl" (tj. np. treevi.pl, sklep.treevi.pl itp.).
 4. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu, lub tak jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Dane

Sprzedawca jest administratorem Danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli Klient jest zarejestrowany w Sklepie, to przetwarzamy jego Dane, takie jak: adres e-mail, adres IP i inne dane wynikające bezpośrednio z formularzy w których zostały podane.

Dane Osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 2. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności;
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy Sprzedawcy z Klientem, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą.

Każdy Klient, którego Dane dotyczą (jeżeli Sprzedawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Sklep ma prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika oraz inne jego Dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek wysłania do Sklepu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie wszystkich Danych Użytkownika, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych.

Sklep nie udostępniania Danych Osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Sklep albo przetwarzający z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki "cookies"

Sklep używa plików "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez przeglądarkę internetową Klienta. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Sklepem, rozpozna on rodzaj urządzenia z którego łączy się Klienta. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. "Cookies" ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron Sklepu.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Zebrane Dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób Klient korzysta ze Sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie Sklepu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Kliencie Sklep dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klienta w Sklepie.

"Cookies" identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści Sklepu do jego potrzeb. Sklep stosuje pliki "cookies", aby zagwarantować Klientowi najwyższy standard wygody podczas korzystania z niego, a zebrane Dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Sklepu w celu optymalizacji działań.

Sklep wykorzystuje następujące pliki "cookies":

 1. niezbędne - pliki "cookies", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki "cookies" wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 2. pliki "cookies" służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 3. wydajnościowe - pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
 4. funkcjonalne - pliki "cookies", umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klientowi ustawień i personalizację interfejsu Sklepu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu, itp.;
 5. reklamowe - pliki "cookies", umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików "cookies" poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików "cookies" uniemożliwi pełne korzystanie ze Sklepu.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu Klientowi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.